Varaus- ja maksuehdot

Karu Lodge Oy noudattaa tarjoamiensa palvelujen varaamisessa ja tehtyjen palveluvarausten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, heti kun asiakas on tehnyt varauksen.

1. VARAAMINEN JA MAKSU

Varaus peruutusehtoineen astuu sitovasti voimaan välittömästi, kun varaus tehdään, riippumatta siitä tehtiinkö varaus puhelimitse vai kirjallisena. Varauksesta vastaa tilaaja. Varaajan pitää olla täysi-ikäinen ja pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä.

Ehdot koskevat ennakkoon tilattavia ja varattavia Karu Lodge Oy:n palveluita: savusauna, majoitus, erilliset tilavuokrat, ruokailut, ohjelmapalvelut ja räätälöidyt kokonaispaketit/palvelukokonaisuudet yrityksille.

Kokonaispaketteihin sisältyvät edellä mainitut palvelut yritysasiakkaan tarpeiden mukaisina räätälöityinä kokonaisuuksina, joko kahden tai useamman palvelun yhteispakettina.

Palveluiden varausmaksu on 30% (pl. savusauna, joka maksetaan kerralla) palvelun tai kokonaispaketin kokonaishinnasta ja se maksetaan varauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta asiakkaan peruuttaessa tilauksen. Varausmaksu palautetaan, mikäli peruutus tapahtuu Karu Lodgen puolelta (ks. kohta 5).

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksun osuutta (30 prosentin varausmaksua) palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 65 vuorokautta ennen palvelun ajankohtaa tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Loppulasku maksetaan Karu Lodgelle 65 vrk ennen tilauksen ajankohtaa. Maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaan peruuttaessa tilauksen. Tilauksen/varauksen saavuttua Karu Lodge Oy:lle myöhemmin kuin 65 vrk ennen aloitusajankohtaa, maksu peritään varauksen yhteydessä kokonaisuudessaan.

SAVUSAUNA

Savusaunan maksu suoritetaan aina kerralla kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä, tai sopimuksen mukaan ennen palvelun ajankohtaa.

2. KÄYTÄNNÖN ASIAT VARAUKSEEN LIITTYEN

Majoituskohde on käytettävissä tulopäivänä klo 16 jälkeen ja se on luovutettava ohjeiden mukaan lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

Jokaista varausta kohden on majoitustiloihin toimitettu aloituspakkaus wc- ja talouspaperia sekä astian- ja yleispesuaineita. Mikäli asiakas tarvitsee varauksen aikana näitä lisää, tulee tarvikkeet hankkia itse. Majoituskohteen tarkempi varustetaso ilmenee majoituskohteen kuvauksesta.

Loppusiivous sisältyy hintaan. Vaikka loppusiivous tehdään Karu Lodge Oy:n toimesta, edellytämme kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, astiat tiskattuna, roskat vietynä ulos roska-astiaan, sekä isoimmat tahrat ja likajäljet poistettuna. Myös lomakohteen piha-alue tulee olla siisti. Jos majoituskohde vaatii normaalista poikkeavaa siivousta asiakkaan vierailun jälkeen, Karu Lodge Oy laskuttaa aiheutuneet kustannukset asiakkaalta toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Majoitustiloissa on peitot ja tyynyt, mutta ei liinavaatteita (lakanoita ja pyyhkeitä). Liinavaatteet voitte tilata majoitusvarauksen yhteydessä 20€ hintaan (30€ pedattuna), jolloin ne toimitetaan valmiiksi majoitustiloihin. 

Tupakointi on kielletty Karu Lodge Oy:n majoitus- ja muiden kohteiden sisätiloissa. Karu Lodge Oy:n tiloissa lemmikit eivät ole sallittuja.

3. REKLAMAATIOT JA VAHINGONKORVAUKSET

Asiakkaan on tehtävä välittömästi Karu Lodge Oy:lle huomautus mahdollisista palvelua tai majoituskohdetta koskevista puutteista tai vioista. Tällöin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai hyvittää jo palvelun ja majoituksen aikana. Mikäli asiakas ei ole ollut vierailunsa aikana yhteydessä epäkohdista Karu Lodge Oy:n edustajaan, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin.

Varaaja on vastuussa majoituskohteesta ja sen irtaimistosta vuokrausaikana. Varaaja vastaa niistä vahingoista, jotka hän tai hänen vieraansa tahallaan tai huolimattomuudellaan, on mökin irtaimistolle, rakenteille tai vuokranantajalle kuuluvalle omaisuudelle aiheuttanut. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista ja korvaamaan ne Karu Lodge Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Jos kohteessa on varaajan varauksen aikana rikottu tahallisesti kohteen irtaimistoa tai rakenteita, laskutamme asiakkaalta kohteen korjauslaskujen lisäksi ilkivaltalisän 500 €. Karu Lodge Oy ei vastaa asiakkaan tavaroista, joita säilytetään majoitus- tai muissa Karu Lodge Oy:n tiloissa, tai jotka unohtuvat niihin.

4. PERUUTUS

Peruutuksesta on aina ilmoitettava Karu Lodge Oy:lle kirjallisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja. Asiakas voi hakea vakuutuksestaan korvauksen aiheutuneista kustannuksista vakuutusehtojen mukaisesti suoraan itse. Maksuja ei palauteta sairaustapauksissa. Muutokset säätilassa, rinteeseen ja reitteihin liittyvät tms. syyt eivät muuta peruutusehtoja eikä Karu Lodge Oy myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai joka ei ole johtunut Karu Lodge Oy:stä ja jonka seurauksia Karu Lodge Oy ei kohtuudella ole voinut estää.

Varaukset ovat sitovia. Maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaan peruuttaessa tilauksen.

5. KARU LODGE OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Ylivoimaisen esteen (force majeure) tai Karu Lodge Oy:stä riippumattoman esteen (tulipalo- tai vesivahinko tms.) sattuessa voi Karu Lodge Oy perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada jo suoritetut maksut takaisin. Mikäli asiakas ei ole noudattanut varausehtoja tai suorittanut varauksia koskevia maksuja ajallaan on Karu Lodge Oy:llä oikeus peruuttaa varaus. Maksuehtoja voidaan soveltaa tapauskohtaisesti, jolloin niistä sovitaan asiakkaan ja Karu Lodge Oy:n välillä kirjallisesti.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Karu Lodge Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista. Karu Lodge pidättää oikeudet muutoksiin.

Jos ehdoista poiketaan, niistä tulee sopia kirjallisesti. 

 

Tervetuloa viihtymään Karu Lodge Oy:n palveluiden pariin!